EĞİTİM ANLAYIŞIEĞİTİM


Okul öncesi eğitimin önemi günümüzde artık bilinen bir gerçektir. Okul öncesi dönem, insanın tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı bir dönem olarak değerlendirilmektedir. Bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim alanları ile ilgili pek çok kritik özellik bu dönemde kazanılmaktadır. Araştırmalar, okul öncesi eğitim alan bir çocuk ile almayan bir çocuk arasında tüm gelişim alanları arasında belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır.

Eğitim anlayışımız, çocuğun öğrenme süresince sağlıklı, güvenli, mutlu bir okul ortamında deneyimli eğiticilerle birlikte, aktif katılım sağlayarak, yeteneklerini keşfetmelerini, bilgiye ulaşma, yararlanma ve geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktır. Eğitim anlayışımız Çocuklarımızın kendisiyle ve çevresiyle barışık, duygularını ifade ederken başkalarının da duygularını anlayabilen, kendi ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda deneyerek, yaparak ve yaşayarak etkin bir şekilde uygulama fırsatı vermektedir.

Eğitim Programlarımız her yaş grubuna uygun olarak hazırlanmıştır. Gelişim ve bireysel farklılıklar göz önüne alınmaktadır. Amacımız; keyifli etkinlikler ile çocuklarımızı bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini, ulaşabileceklerini en üst düzeye taşımaktır.

Çocuklarımız da var olan potansiyeli açığa çıkarmak ve gelişimlerini desteklemektedir. Eğitim sistemimizdeki aktiviteler çocuklarda problem çözme becerilerini geliştirir, güven duygusunu pekiştirir. Dil gelişimi yeterli düzeye ulaşır, telaffuzu ve kelime hazinesi gelişir. Basitten karmaşığa doğru bir yol izlenir.

AYDEDE Anaokulunda çocuklar, özgüven sahibi, kendini ifade edebilen okuma alışkanlığı kazanmış, Türkçeyi doğru kullanabilen çevresine karşı duyarlı, insan haklarına saygılı bir birey olarak yetişmeyi öğrenir.

AYDEDE  Anaokulu tüm çocukların kaliteli ve yüksek standartta eğitim alması bilinci ile kurulmuştur.

AYDEDE Anaokulu Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programının ön gördüğü etkinlikler ve aktivitelere yer vermektedir.

Türkçe Dil Etkinlikleri, Sanat Etkinlikleri, Oyun Etkinlikleri, Sosyal Etkinlikler Okuma-Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri-Geziler-Törenler gibi çalışmalardır.