YARATICI DRAMAPROGRAM
Çocuklar tarafından oyun olarak algılanan eğlenceli bir etkinliktir. Bu etkinlikte çocuklar tüm bedenlerini hareket ettirerek çalışırlar ve aynı zamanda zihinlerini de koordineli hareket ederler. Dinleme becerileri, bir gruba ait olma, birlikte hareket edebilme, başkaları ile ilişki kurabilme becerileri gelişir.