OYUN GRUBUPROGRAM

Oyun Grubumuzun Amacı;

İlgi sürelerinin çok kısa olduğu günlük yeme, içme, uyuma rutinlerinin ise çok önemli olduğu 0-3 yaş dönemi çocukları için play group bilim adamalrı tarafından önerilmektedir.

Bir çocuğun beyni bir yetişkin beyninin 80 büyüklüğünde hayatının ilk üç yılında ulaşır.Çocuğun fiziksel, sosyal, bilişsel gelişimini hareket yaratıcılık ve sosyal programlarla desteklemenin en iyi zamanı ilk üç yıldır.

Bebeğiniz hareketlenmeye başladığı etraftaki değişiklikleri algılamaya ve bu değişikliklere tepki vermeye başladığında aslında bir oyun grubuna katılabilir demektir.

Doktorlarımız herhangi bir okul öncesi programı için 3 hatta 4 yaşı önerirler. Oysa günümüzde bilim adamları sosyalleşme sürecinin doğumla başladığını ve bir çocuğun beyninin 3 yaşına kadar bir yetişkin beyninden 2,5 kat daha fazla çalıştığını kanıtladılar. Oyun grupları sosyalleşme sürecini başlatan ve destekleyen ortamlardır.

Amacımız keyifli etkinlikler ile çocuklarmızı bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden bulundukları düzeyden ulaşabilecekleri en üst düzeye ulaştırmaktır.

Oyun Grubumuzda Neler Var;

Serbest Oyun,
Sanat Çalışmaları
Mutfak Etkinlikleri
Parmak Oyunları
Kitap Zamanı
Dans ve Müzik