TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİPROGRAMTÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Türkçe dil etkinliğinde yapılan,taklit,yaratıcı drama,arkadaşları ve öğretmenleri ile konu analizleri yapmak dil becerilerini geliştirir.Kelime dağarcığı genişler.Etkinlik süreci içinde hikayeler okunur,hikayede geçen olaylar canlandırılır.Aktif olarak etkinliğe katılan çocuklarda öğrenim daha kalıcı olur.Türkçe dil etkinliğinde çocuk olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar ve problem çözme becerisi gelişir.

Bu etkinlikte kendini doğru ifade etme becerilerini geliştirme amaçlanır,bununla birlikte duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ortam hazırlanır.