5 TAM GÜN İNGİLİZCE DİL ETKİNLİĞİPROGRAM





İNGİLİZCE & NATİVE SPEAKER

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Okulumuzda uygulanan İngilizce programının öncelikli hedefi ,çoçuklarımıza İngilizceyi sevdirmek yabancı dili öğrenme isteklerini ve motivasyonlarını en üst seviyeye taşımak ve ilerletmektir. 

Dilin en iyi öğrenildiği erken çocukluk döneminde (3 -6 yaş grubu) okul öncesi eğitim ilkeleri doğrultusunda ve yaratıcı program kapsamında ağırlıklı İngilizce programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz yabancı kaynaklı ders kitaplarındaki etkinlikleri uygulayarak ingilizce temel kalıpları ve kelime dağarcığını oluştururlar.

’‘creative English ’‘ (yaratıcı ingilizce) saatinde çocukların ingilizce öğretmenleri eşliğinde eğlenceli ,seviyelerine uygun ,konuşma ve dinlemenin ağırlıkta olduğu aktivitelerle severek ve yaşayarak öğrenmeleri hedeflenir.

Yaratıcı drama , müzik , el becerileri ,oyunlar ,gibi eğlenerek yapacakları faaliyetlerde doğal olarak yabancı dili kullanma becerilerini daha da geliştirirler

’‘story time‘‘ (kitap okuma ) çocuklar okudukları kitaplarla ilgili yaratıcı faaliyetlerde bulunarak çeşitli oyunlar oynarlar ve boyama yapıp şarkılar söyleyerek öğrendiklerini pekiştirirler.

Native Speaker (İngiliz uyruklu eğitmen) ve yabancı dil öğretmenlerimizle birlikte öğrenim sağlanmaktadır. Bu kadroyla uyguladığımız İngilizce programı ile öğrencilerin kendilerini İngilizce konuşulan ortamda rahat hissetmelerini sağlayacak geniş bir kelime dağarcığı kazandırmak, temel kalıpları anlamalarını sağlamak ve bu kalıpları günlük hayatlarında kullanmalarına temel oluşturmak amaçlanmaktadır.

Tüm etkinlikler İngilizce olarak uygulanmakta ve öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.