REHBERLİKREHBERLİKRehberliğin amacı; çocukların gelişim basamaklarını gözlemlemek ve aileyi bilgilendirmektir Rehberlik hizmeti sorunla sınırlı değildir.Okul süreci içinde gelişimini destekler. Okula uyum süreci her çocuğun bireysel farklılığı ile doğru orantılıdır. Rehberlik bu süreçte size destek olacaktır. Rehberlik bölümü çocuklarımızın dikkat ve algı çalışmalarındaki becerilerinin gelişmesinde önemli rol oynar. Bu süreçteki gelişimi aileye doğru ve net şekilde bilgilendirir. Veli katılımı bizler için çok önemli ve, değerlidir. Çocuğun gelişimi hakkında bilgi akışı, veli toplantıları ve veli-öğretmen görüşme günleri aracılığıyla sağlanır. Çocuğun yaşı , gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri bireysel özellikleri ve farklılıkları göz önüne alınarak değerlendirme yapılır. Çocukların potansiyeli açığa çıkarıp gelişimleri desteklenmektedir.

Çocuk oyunda öğrenmeyi öğrenir,kendini tanır, kendine güvenmeyi başarır. Problem çözme becerileri gelişir.

Okula ait olduğunu ,sevildiğini ve önemsendiğini hisseden çocuk,mutlu huzurlu ve kendini güvende hisseder.

Rehberlik Birimi çocuklar ile özel olarak ilgilenir ve gözlemlerini ailelerle paylaşır.

BİZİM İÇİN HER ÇOCUK DEĞERLİ VE ÖZELDİR.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, istendik değişmeler meydana getirme sürecidir.

Özel Düşler Evi Anaokulu ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencinin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. Değerlendirme yapılırken öğrencilerin;

•Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,
•Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği,
•Üretim sürecinde ne kadar öz güvene sahip olduğu,
•Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği,
•Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği; göz önünde bulundurulur.